Advies

De adviesfase vindt bij voorkeur plaats in een gezamenlijk gesprek met alle nauw betrokkenen. De cliënt komt actief op de voorgrond, kiest tussen de voorgestelde alternatieven.

In de adviesfase wordt ook een verslag afgewerkt van het handelingsgericht diagnostisch traject. Bij elke schriftelijke neerslag wordt rekening houden met:

  • het decreet rechtspositie minderjarigen in de hulpverlening;
  • beroepsgeheim;
  • de wet op de privacy;
  • de bronvermelding bij gegevens van derden.

Bekijk ook de informatie over de Adviesfase in onze online leermodule Handelingsgerichte diagnostiek.

Opbouw

Doelen

In deze fase wil je met alle nauw betrokkenen een akkoord bereiken over:

  • langetermijnperspectief en concrete doelen op middellange en korte termijn;
  • onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften;
  • interventies;
  • plan van aanpak;
  • evaluatie.

ICF-CY

ICF-CY kan een kapstok zijn om in gesprek te gaan met de leerling, zijn ouders, zijn school en externe partners.

We kunnen ICF-CY als kapstok gebruiken om in gesprek te gaan met de betrokkenen. We hanteren een beschrijvende taal die voor iedereen goed te begrijpen is zodat ieder zich betrokken voelt en zijn verantwoordelijkheid kan opnemen.

Leer meer over ICF-CY in deze leermodule.

Kwaliteitscheck

Download hier de kwaliteitscheck adviesfase.

Aandacht voor samenwerkingO
OHet adviesgesprek is voorbereid
OWe beslissen hoe we iedereen betrekken bij het advies
OWe bepalen samen wie welke rol opneemt en wat de doelen zijn
OOok de leerling wordt betrokken
OWe vragen betrokkenen gericht naar feedback
Maak gerichte afsprakenO
OWe gaan na of de afspraken realistisch en haalbaar zijn voor iedereen
OWe bepalen wanneer de afspraken zullen geëvalueerd worden

Tools

Een paar tools om je verder te helpen…

VOLGENDE…

Mee(r) met Prodia

Lees verder