Bouwsteen: Thuis- en Leefcontext

In het kort

Bij de ouder-kindrelatie houden we rekening met wederzijdse beïnvloeding en uitwisseling. Zowel specifieke ouder- en kindkenmerken als contextkenmerken spelen hierbij een rol. We kijken zowel naar het observeerbare gedrag zoals interacties, opvoedingsvaardigheden en opvoedingsstijl, als naar de meer subjectieve component, zoals de visie en beleving van de opvoeding. 

Het sociale netwerk van de leerling en zijn thuis-/leefcontext brengen we in beeld vanuit drie belangrijke functies: praktische ondersteuning, emotionele ondersteuning en normatieve functie.

Door een goede samenwerking en communicatie met ouders zet het hele schoolteam in op het versterken van ouderbetrokkenheid. Zowel de school als de ouders voelen dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind, kunnen hierover samen nadenken en elkaar aanvullen. Dit heeft een positief effect op het onderwijsondersteunend gedrag waarbij ouders hun kind thuis verder ondersteunen bij schoolgerelateerde vaardigheden en het creëren van goede omstandigheden om deze te realiseren.

Klik hier voor de volledige tekst

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

  • Bosmans, G., Noens I., Bijttebier, P., Claes, L. (2015) Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen, Acco
  • Pameijer, N. (2021) Met plezier naar school. Uitgeverij Pica
  • Themadossiers Opgroeien

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten