Algemeen Diagnostisch Protocol

In het kort

Het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP) is een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext. Het vormt het raamwerk voor de verschillende Specifieke Diagnostische Protocollen.

Het ADP

 • gaat dieper in op de invulling van de belangrijkste opdrachten en afspraken, taakverdeling, aandachtspunten… binnen CLB en onderwijs, zoals voorgeschreven in de onderwijswetgeving.
 • licht systematisch de verschillende fases van het zorgcontinuüm toe:
  • Visie en beleid op leerlingenbegeleiding: online of pdf
  • ​Brede basiszorg: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
  • Verhoogde zorg: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
  • Uitbreiding van zorg: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
  • Handelen en evalueren op basis van een IAC-verslag of OV4-verslag: In het kort (inclusief materialen), volledige tekst online of pdf
 • beschrijft de denkkaders en begrippen die aan de basis liggen van Prodia:
  • ​Zorgcontinuüm in de leerlingenbegeleiding: online of pdf
  • Handelingsgericht Werken: online of pdf
  • Handelingsgericht Diagnosticeren: online of pdf
  • Internationale Classificatie van het menselijke functioneren (ICF-CY): online of pdf
  • Het Prodia-model: online of pdf
  • Faire Diagnostiek: online of pdf
  • Rechtspositie en hulpverleningshouding: online of pdf
 • integreert het decreet leersteun, zowel op vlak van terminologie als binnen de fases van het zorgcontinuüm.

De pdf versie vind je hier.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Aan de slag
 3. Leer bij
 4. Nog meer weten