Algemeen Diagnostisch Protocol

In het kort

Het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP) is een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext. Het vormt het raamwerk voor de verschillende Specifieke Diagnostische Protocollen. De update van het hernieuwde Algemeen Diagnostisch Protocol wordt verwacht in het najaar 2023.

Het ADP

De volledige tekst vind je binnenkort hier.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

 • Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek, Kwaliteitscentrum Diagnostiek (mei 2020)
 • Leersteun:
  • ISC-richtlijnen leersteun
  • Aanvulling Protocollen: Doelgroepen en vereisten inzake diagnostiek in het decreet leersteun (november 2022) (wordt vernieuwd)
 • Voor een overzichtelijk schema van Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie kan je ook een kijkje nemen op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
 • Koomen, H. & Pameijer, N. (2015). Diagnostisch proces in het onderwijs: de rol van contextfactoren, veranderbaarheid en positieve elementen. In K. Verschueren & H. Koomen (red). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Kind en Context.  Antwerpen/Apeldoorn: Garant,  p 37.
 • Literatuur rond effectiviteitsstudies:
  • Marzano, R. (2009). Wat werkt op school? Research in actie. Vlissingen: Bazalt.
  • Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken: Nederlandse vertaling van Visible learning for teachers. Sint-Niklaas: Abimo.
  • Mitchell, D. (2015). Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Huizen: Pica.
 • Databank effectieve jeugdinterventies (nji.nl):
Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Aan de slag
 3. Leer bij
 4. Nog meer weten