Bouwsteen: Schoolcontext

In het kort

Leerkrachten zijn de spilfiguren voor de ontwikkeling van de leerling in de klas. Ze behoren immers tot de krachtigste beïnvloeders van het leerproces. Het is belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de impact die ze hebben op het leerproces van hun leerlingen en op basis hiervan handelen.

Relaties met leeftijdsgenoten zijn van grote invloed op het welbevinden en de socio-emotionele ontwikkeling. Binnen de klas zijn deze relaties van bijzondere aard omdat zeer diverse leerlingen met elkaar samenleven zonder voor elkaar te hebben gekozen. Buiten de schoolcontext kunnen vooral relaties met gelijkgestemden worden gezocht en kunnen moeizame relaties worden vermeden.

Naast wat er gebeurt op de klasvloer, is ook de ruimere context van de school belangrijk. Elke school is een leefgemeenschap die in verbinding staat met de thuis- en leefcontext van leerlingen en de bredere context. De school vormt immers een oefenterrein voor verschillende sociale en maatschappelijke vaardigheden. De school als leefgemeenschap stelt dus alles in het werk om elke lerende zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden.

Klik hier voor de volledige tekst

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

 • Bijlage effectief onderwijs
 • Meta-analyses:
  • Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken. Abimo-Bazalt.
  • Mitchell, D., & Sutherland, D. (2021). Wat echt werkt. 29 evidence based strategieën voor het onderwijs. 4de herziene druk, Pica.
  • Marzano, R., Marzano, J., & Pickering, D. (2021). Wat werkt. Pedagogisch handelen en klasmanagement. 10de druk, Bazalt.

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Aan de slag
 3. Leer bij
 4. Nog meer weten