Diagnostische protocollen

Het Algemeen Diagnostisch Protocol is een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext. Het vormt het raamwerk voor de verschillende Specifieke Diagnostische Protocollen. De Specifieke Diagnostische Protocollen gebruik je best in aanvulling op het Algemeen Diagnostisch Protocol, dat als een rode draad door elke begeleiding van een leerling loopt.
De teksten van het Algemeen Diagnostisch Protocol vind je terug onder de verschillende fasen van het zorgcontinuüm en onder de verschillende denkkaders (zorgcontinuüm, HGW, Prodia-model, HGD, ICF-CY, faire diagnostiek). De volledige tekst kan je hier consulteren.