Het zorgcontinuüm

ZC Gif
Brede basiszorg Verhoogde zorg Uitbreiding van zorg IAC/OV4

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Alle protocollen van Prodia kaderen in het zorgcontinuüm met de 4 fases:

Het zorgcontinuüm geeft handvatten aan scholen om zorg voor leerlingen kwaliteitsvol uit te bouwen. Het is bedoeld ter ondersteuning en inspiratie.

De school is verantwoordelijk voor brede basiszorg en verhoogde zorg. De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het CLB kunnen hierbij ondersteuning bieden. Het CLB neemt bij het HGD-traject in uitbreiding van zorg de regie op in nauwe samenwerking met leerling, ouders en school. Bij leerlingen met een GC-, IAC- of OV4-verslag die les volgen in het gewoon onderwijs ondersteunt het leersteuncentrum de leerling, de leerkracht en/of het schoolteam.

Klik hier voor de volledige tekst rond het zorgcontinuüm

Klik hier voor de volledige tekst rond visie en beleid op leerlingenbegeleiding