Cognitief zwak functioneren

Brede Basiszorg

Hoe kan een school elke leerling zoveel mogelijk kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen?

Lees verder

Verhoogde zorg

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op cognitief vlak?

Lees verder

Uitbreiding van zorg

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die intellectueel en/of adaptief zwak functioneert?

Lees verder

IAC/OV4

Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een IAC-verslag? Voor leerlingen met een verstandelijke beperking is een OV4-verslag niet aan de orde.

Lees verder

Theoretisch deel

Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve en adaptieve vaardigheden en over verstandelijke beperking kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

Lees verder

Snelle blik

– Prodiabrief: Leerlingen die cognitief zwak functioneren, leer ze kennen!
– Ga snel naar het protocol: klik hier