Cognitief sterk functioneren

Brede Basiszorg

Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen?

Lees verder

Verhoogde zorg

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die extra cognitieve uitdagingen nodig hebben?

Lees verder

Uitbreiding van zorg

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die cognitief sterk functioneert?

Lees verder

IAC/OV4

Dit deel werd voor het protocol Cognitief sterk functioneren niet uitgewerkt. Indien er vragen zijn bij dubbel bijzondere leerlingen, vind je meer info bij het ADP.

Lees verder

Theoretisch deel

Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve ontwikkeling en cognitief sterk functioneren kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

Lees verder

Snelle blik

– Prodiabrief: Hoogbegaafdheid maakt plaats voor Cognitief sterk functioneren.
– Artikel Caleidoscoop: Cognitief sterk functioneren, ruimer dan je denkt! (E. Vervoort, 2019)
– Ga snel naar het protocol: klik hier