Verhoogde zorg

In het kort

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren en groeien? Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om verhoogde zorg bij te schakelen. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht welke extra zorg de leerling kan krijgen. De bijkomende aanpassingen worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Wat is het doel?

Aanpassingen bieden en bijsturen voor leerlingen bij wie ongerustheid over het leerproces, de ontwikkeling of de participatie ontstaat zodat de gestelde leerdoelen toch bereikt kunnen worden.

Wie zit rond de tafel?

De school in samenwerking met leerling en ouders, eventueel met ondersteuning van PBD en CLB als coach.

Algemeen diagnostisch protocol

Wanneer brede basiszorg niet (meer) of slechts gedeeltelijk volstaat om aan de behoeften van een leerling of een groep leerlingen tegemoet te komen, wordt verhoogde zorg toegevoegd. Het doel in deze fase is een meer gepaste aanpak uitwerken om de verdere ontwikkeling[1], het welbevinden en de participatie van een of meerdere leerlingen te bevorderen. Alle betrokken partners[2] stellen zich de vraag ‘Wat kunnen wij samen veranderen om tot een betere afstemming te komen tussen de noden van de leerling(engroep) en het aanbod op school en in de thuis- of leefcontext?’ Tijdens een of meer leerlingenbesprekingen formuleren de partners procesmatig vanuit de beeldvorming doelen en behoeften voor een leerling of groep leerlingen. Van daaruit wordt samen een aanpak gekozen die wordt uitgevoerd en waar nodig bijgestuurd. Hierbij gaat ook aandacht uit naar mogelijke ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders. Het schoolteam heeft de regie over verhoogde zorg. Pedagogische begeleiders en CLB-medewerkers hebben hierbij een ondersteunende en begeleidende rol. Op vraag van het schoolteam kunnen betrokken externe partners en leerondersteuners ook aansluiten op de leerlingenbespreking.

Klik hier voor de volledige tekst rond verhoogde zorg in het algemeen diagnostisch protocol.

Specifieke diagnostische protocollen

Klik op een symbool in de afbeelding om meer te lezen over verhoogde zorg binnen de verschillende protocollen.

Aan de slag

Leer bij

Kennisclip: Verhoogde zorg

Doe een beroep op je pedagogische begeleidingsdienst om je verder te versterken.

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Algemeen diagnostisch protocol
  3. Specifieke diagnostische protocollen
  4. Aan de slag
  5. Leer bij
  6. Nog meer weten