Uitbreiding van zorg: Cognitief sterk functioneren

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die cognitief sterk functioneert?

In het kort

Leerlingen, ouders en scholen kunnen een vraag stellen aan het CLB. Vanuit onthaal en vraagverheldering beslist het CLB-team welke stappen nodig zijn om tot een antwoord te komen op hun hulpvraag. Uitbreiding van zorg binnen het SDP cognitief sterk functioneren omschrijft wanneer en hoe een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject loopt bij een leerling die sneller leert.

De focus ligt hierbij op het komen tot een betere afstemming tussen de noden van de leerling en het aanbod op school en thuis. In sommige situaties is het ook aangewezen om na te gaan of er sprake is van cognitief sterk functioneren. In afstemming met leerling, ouders, school en eventuele andere partners gaat het CLB-team na of de leerling voldoet aan de criteria van de dimensionele classificatie van cognitief sterk functioneren. Je vindt in het protocol handvatten om het handelingsgericht diagnostisch traject kwaliteitsvol te doorlopen en zo te komen tot doelen, behoeften en aanbevelingen.

Uitbreiding van zorg CSF
Brede basiszorg CSF Verhoogde zorg CSF IAC/OV4 CSF

IAC/OV4 CSF

Dit deel werd voor het protocol Cognitief sterk functioneren niet uitgewerkt. Indien er vragen zijn bij dubbel bijzondere leerlingen, vind je meer info in het ADP.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Cognitief sterk functioneren komt zowel tot uiting in schoolse als in cognitieve vaardigheden. De cognitieve vaardigheden brengen we in kaart aan de hand van het CHC-model dat aanknopingspunten biedt voor handelingsgerichte adviezen. De schoolse vaardigheden zijn in afstemming met de cognitieve vaardigheden een indicatie voor mogelijke aanpassingen zoals compacten, verrijken en versnellen. Adviezen worden altijd afgestemd op leerlingenkenmerken zoals interesses, motivatie en welbevinden en kenmerken van de context (zie werkmodel CSF). Binnen het protocol CSF kiezen we ervoor om het label hoogbegaafdheid niet te gebruiken. De motivering hiervoor vind je in deze visietekst.

Klik hier om de volledige tekst te lezen over uitbreiding van zorg bij Cognitief sterk functioneren.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten