Professionaliseringsinitiatief

Wat is een professionaliseringsinitiatief?

Onder ‘professionaliseringsinitiatief’ verstaan we ‘een formele leeractiviteit rond kennis, vaardigheden en attitudes’. Enkele voorbeelden zijn:​

  • Een overleg binnen het centrum tussen zowel veldmedewerkers als het beleid om hun visie op HGD scherp te krijgen of om samen na te denken hoe HGD kan geïmplementeerd worden in het centrum.
  • Het laten bijwonen van een HGD-casusbespreking met het team van het centrum door een externe partner met inhoudelijke of procesmatige expertise.
  • Een vorming over HGD en/of ICF waarbij er ingezoomd wordt op een bepaald protocol en er geoefend wordt met casussen.

Hoe werkt het?

Enkele tips:

  • We raden aan om professionaliseringsinitiatieven steeds binnen een heel professionaliseringsplan/implementatieplan te kaderen.
  • Durf partners aan te spreken om dit professionaliseringsinitiatief vorm te geven (reguliere ondersteuningsdiensten, Prodia, maar ook externe partners/experten). Deze kunnen niet enkel inhoudelijke en procesmatige expertise binnenbrengen, maar ook een klankbord vormen en kritisch meedenken.
  • Denk steeds na hoe je transfereffecten kan bereiken. M.a.w. Hoe kan je ervoor zorgen dat wat er aangebracht wordt in het professionaliseringsinitiatief effecten heeft op de werkvloer? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers met de aangebrachte kennis en vaardigheden aan de slag gaan?

Vanuit Prodia stelden we ons deze laatste vraag ook. Op basis van de analyse van de evaluatiegegevens van eerdere Prodia-centrumtrajecten en op basis van literatuur stelden we 9 succesfactoren op die jullie kunnen helpen in het vormgeven van jullie professionaliseringsinitiatief. 

Heb je hieromtrent vragen? Neem dan contact op met info@prodiagnostiek.be.