Het prodia-model

In deze kennisclip nemen we jullie mee doorheen het Prodia-model als één van de denkkaders van het Algemeen Diagnotisch Protocol