Privacyverklaring

1. Privacyverklaring prodiagnostiek.be

 • Persoonsgegevens verzamelen
 • Logbestanden
 • Cookies
 • Wijziging en kennisgeving privacybeleid
 • Contact

1.1 Persoonsgegevens verzamelen

De meeste informatie die Prodia op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat
persoonsgegevens worden gevraagd.
In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: als je via een formulier een vraag stelt, als je wil inschrijven op een nieuwsbrief of voor een studiedag, als je toegang wil hebben tot zeer specifieke materialen die bestemd zijn voor de CLB’s sector,…


Prodia respecteert je persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als het
persoonsgegevens opvraagt op prodiagnostiek.be:

 • Het verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens alleen om de door jou gevraagde
  informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te
  realiseren.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  Bijvoorbeeld als je je e-mailadres invult om een nieuwsbrief te ontvangen: alleen om
  die nieuwsbrief naar dat e-mailadres te versturen.
 • Prodia maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch gebruikt het die
  voor direct marketingdoeleinden.
 • Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens, je kan de juistheid ervan verifiëren
  en onjuistheden laten verbeteren.
 • Prodia treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden
 • misbruik maken van je persoonsgegevens.

1.2 Cookies

De site maakt ook gebruik van ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Die informatie doet je bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

1.3 Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Prodia kan het privacybeleid voor deze website aanpassen, en vermeldt dan de wijzigingen op deze pagina.

1.4 Netoverstijgende samenwerking

Prodia is een netoverstijgende samenwerking tussen de verschillende onderwijskoepels en de CLB-sector. Hierdoor is prodia ook gebonden aan de diverse privacyverklaringen van de verschillende partners.

1.5 Contact

Heb je vragen over de website prodiagnostiek.be en jouw privacy? Mail dan
naar: info@prodiagnostiek.be