Nieuwe diagnostische fiches

De nieuwe lees- en spellingtests van de Arteveldehogeschool (Van Vreckem & De Soete, 2023) zijn opgenomen in het overzicht diagnostisch materiaal bij het protocol Lezen en Spellen. Deze testen kunnen ingezet worden voor leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar secundair onderwijs en bieden zowel een niveaubepaling als een grondige foutenanalyse.