Bouwsteen: Thuis- en Leefcontext

Het sociale netwerk van de leerling en zijn thuis-/leefcontext brengen we in beeld vanuit drie belangrijke functies: praktische ondersteuning, emotionele ondersteuning en normatieve functie.

Door een goede samenwerking en communicatie met ouders zet het hele schoolteam in op het versterken van ouderbetrokkenheid. Zowel de school als de ouders voelen dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind, kunnen hierover samen nadenken en elkaar aanvullen. Dit heeft een positief effect op het onderwijsondersteunend gedrag waarbij ouders hun kind thuis verder ondersteunen bij schoolgerelateerde vaardigheden en het creëren van goede omstandigheden om deze te realiseren.