Uitbreiding van zorg: Wiskunde

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met wiskundeproblemen?

In het kort

Leerlingen, ouders en scholen kunnen een vraag stellen aan het CLB. Vanuit onthaal en vraagverheldering beslist het CLB-team welke stappen nodig zijn om tot een antwoord te komen op hun hulpvraag. Uitbreiding van zorg binnen het SDP wiskunde omschrijft wanneer en hoe een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject loopt bij een leerling met wiskundeproblemen.

De focus ligt hierbij op het komen tot een betere afstemming tussen de noden van de leerling en het aanbod op school en thuis. In sommige situaties is het ook aangewezen om na te gaan of er sprake is van dyscalculie. In afstemming met leerling, ouders, school en eventuele andere partners gaat het CLB-team na of de leerling voldoet aan de criteria van dyscalculie. Je vindt in het protocol handvatten om het handelingsgericht diagnostisch traject kwaliteitsvol te doorlopen en zo te komen tot doelen, behoeften en aanbevelingen.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Wiskunde heeft een grote impact op de participatie aan school en het maken van leervorderingen binnen verschillende vakken. Binnen het HGD-traject geven we daarom naast de focus op basale rekenvaardigheden ook aandacht aan wiskundige toepassingen. Daarnaast zijn ook motivatie, schools zelfbeeld en welbevinden belangrijke aspecten om in rekening te brengen.

Klik hier voor de volledige tekst over uitbreiding van zorg bij het protocol Wiskunde.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten