Theoretisch deel: Wiskunde

Uit welke theoretische achtergrond over wiskunde, wiskundeproblemen en dyscalculie kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

In het kort

wordt nog aangevuld

Opbouw theoretisch deel

1. Relevante ontwikkelingsaspecten en verschijningsvorm

 • Ontluikende gecijferdheid
 • Aanvankelijk rekenen
 • Gevorderd rekenen
 • Wiskunde in de 1e graad van het secundair onderwijs
 • Mogelijke problemen bij het (leren) rekenen
 • Dyscalculie
 • Meertalige leerlingen en rekenontwikkeling
 • Rekenproblemen en het sociaal-emotioneel functioneren

2. Definities en begrippen

 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Gecijferdheid
 • Getalbegrip
 • Conceptueel en procedureel tellen
 • Rekentaal
 • Leerproblemen
 • Leerstoornis
 • Dyscalculie

3. Classificatie

 • Dimensionele classificatie
 • Categoriale classificatie

4. Etiologie

Dyscalculie ontwikkelt zich wanneer een aantal ongunstige genetische, persoonlijke en omgevingsfactoren elkaar in een complexe wisselwerking zodanig beïnvloeden dat een zeer zwakke rekenvaardigheid het gevolg is.

5. Positieve aspecten en ondersteunende factoren

 • bij de leerling
 • bij het gezin
 • bij de school

Klik hier voor de volledige tekst van het theoretisch deel bij het protocol Wiskunde.

Klik op een fase om te navigeren door het zorgcontinuüm.

Aan de slag

 • wordt op een later tijdstip aangevuld

Leer bij

 • wordt op een later tijdstip aangevuld

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten