Theoretisch deel: Lezen en Spellen

Uit welke theoretische achtergrond over leren lezen en spellen, de ontwikkeling van lezen en spellen, lees- en spellingsproblemen en dyslexie kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

In het kort

Opbouw theoretisch deel

1. Relevante ontwikkelingsaspecten en verschijningsvorm

 • Ontwikkelen van geletterdheid
 • Het proces van het leren lezen en spellen op woordniveau
 • Mogelijke problemen bij het leren lezen en spellen
 • Dyslexie
 • Dyslexie en het leren van vreemde talen
 • Meertalige leerlingen en lees- en spellingontwikkeling

2. Definities en begrippen

 • Leerproblemen
 • Leerstoornis
 • Dyslexie

3. Classificatie

 • Dimensionele classificatie
 • Categoriale classificatie
 • Comorbiditeit en differentiaal-diagnostiek
 • Prevalentie
 • Prognose

4. Etiologie

 • Fonologische problemen
 • Tekorten in informatieverwerking
 • Executieve disfuncties

5. Positieve aspecten en ondersteunende factoren

Klik hier voor de volledige tekst van het theoretisch deel bij het protocol Lezen en Spellen.

Klik op een fase om te navigeren door het zorgcontinuüm.

Aan de slag

 • wordt op een later tijdstip aangevuld.

Leer bij

 • wordt op een later tijdstip aangevuld.

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten