Theoretisch deel: Gedrag en Emotie

In het kort

wordt op een later tijdstip aangevuld

Opbouw theoretisch deel

1. Inleiding

 • 1.1. Kinderen en jongeren in ontwikkeling
 • 1.2. Wat verstaan we onder ‘gedrags- en/of emotionele problemen’
 • 1.3. De classificatie van gedrags- en emotionele problemen tot (ontwikkelings)stoornissen
 • 1.4. Verschillende verklaringsmodellen
 • 1.5. Belang van beschermende factoren en veerkracht
 • 1.6. Gedrags- en emotionele problemen en (ontwikkelings)stoornissen binnen dit protocol

2. Aandachts- en werkhoudingsproblemen en ADHD

 • 2.1. Verschijningsvorm
 • 2.2. Definities en begrippen
 • 2.3. Criteria
 • 2.4. Prevalentie
 • 2.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnose
 • 2.6. Etiologie
 • 2.7. Beschermende factoren
 • 2.8. Verloop en prognose

3. Problemen in de sociale communicatie en interactie en ASS

 • 3.1. Verschijningsvorm
 • 3.2. Definities en begrippen
 • 3.3. Criteria
 • 3.4. Prevalentie
 • 3.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek
 • 3.6. Etiologie
 • 3.7. Beschermende factoren en prognose

4. Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

 • 4.1. Verschijningsvorm
 • 4.2. Definities en begrippen
 • 4.3. Criteria
 • 4.4. Prevalentie
 • 4.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek
 • 4.6. Etiologie
 • 4.7. Beschermende factoren
 • 4.8. Verloop en prognose

5. Stemmingsproblemen en depressieve stoornissen

 • 5.1. Verschijningsvorm
 • 5.2. Definities en begrippen
 • 5.3. Criteria
 • 5.4. Prevalentie
 • 5.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnose
 • 5.6. Etiologie
 • 5.7. Beschermende factoren
 • 5.8. Verloop en prognose

6. Angstproblemen en angststoornissen

 • 6.1. Verschijningsvorm
 • 6.2. Definities en begrippen
 • 6.3. Criteria
 • 6.4. Prevalentie
 • 6.5. Comorbiditeit en differentiaaldiagnose
 • 6.6. Etiologie van angststoornissen
 • 6.7. Beschermende factoren
 • 6.8. Verloop en prognose

Klik hier voor de volledige tekst van het Theoretisch deel bij het protocol Gedrag en Emotie.

Zorgcontinuüm SDP Gedrag en Emotie
G&E - Brede basiszorg G&E - Verhoogde zorg G&E - Uitbreiding van zorg IAC/OV4 komt niet aan bod in dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar het ADP.

IAC/OV4 komt niet aan bod in dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar het ADP.

Klik op een fase om te navigeren door het zorgcontinuüm.

Aan de slag

 • Bekijk regelmatig deze pagina voor updates

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten