Uitbreiding van zorg: Cognitief zwak functioneren

Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling die intellectueel en/of adaptief zwak functioneert?

In het kort

Leerlingen, ouders en scholen kunnen een vraag stellen aan het CLB. Vanuit onthaal en vraagverheldering beslist het CLB-team welke stappen nodig zijn om tot een antwoord te komen op hun hulpvraag. Uitbreiding van zorg binnen het SDP cognitief zwak functioneren omschrijft wanneer en hoe een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject loopt bij een leerling die trager leert.

De focus ligt hierbij op het komen tot een betere afstemming tussen de noden van de leerling en het aanbod op school en thuis. In sommige situaties is het ook aangewezen om na te gaan of er sprake is van een verstandelijke beperking of een globale ontwikkelingsachterstand. In afstemming met leerling, ouders, school en eventuele andere partners gaat het CLB-team na of de leerling voldoet aan de criteria van een verstandelijke beperking of een globale ontwikkelingsachterstand. Je vindt in het protocol handvatten om het handelingsgericht diagnostisch traject kwaliteitsvol te doorlopen en zo te komen tot doelen, behoeften en aanbevelingen.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Cognitief zwak functioneren omvat zowel adaptieve als cognitieve vaardigheden. Binnen het HGD-traject brengen we beide in kaart en leggen we ook de link naar kwaliteit van leven, gezondheid, afstemming met context en ondersteuningsnoden (AAIDD). De cognitieve vaardigheden brengen we in kaart aan de hand van het CHC-model dat aanknopingspunten biedt voor handelingsgerichte adviezen. De adaptieve vaardigheden omvatten zowel conceptuele, sociale als praktische vaardigheden.

Klik hier om de volledige tekst te lezen over uitbreiding van zorg bij het protocol cognitief zwak functioneren.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten