Theoretisch deel: Cognitief zwak functioneren

Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve en adaptieve vaardigheden en over verstandelijke beperking kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?

In het kort

wordt nog aangevuld

Opbouw theoretisch deel

1.       Relevante ontwikkelingsaspecten en verschijningsvorm

 • Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden
 • Ontwikkeling adaptieve vaardigheden
 • Mogelijke problemen in de ontwikkeling van adaptieve en cognitieve vaardigheden
 • Verschijningsvorm verstandelijke beperking

2.         Definities en begrippen

 • Intelligentie
 • Cognitieve vaardigheden
 • Adaptief gedrag
 • Globale ontwikkelingsachterstand
 • Verstandelijke beperking
 • Klinisch oordeel

3.         Classificatie

 • Dimensionele classificatie
 • Categoriale classificatie

4.       Etiologie

 • Categorieën van factoren
 • Tijdstip van voorkomen

5.       Positieve aspecten en ondersteunende factoren

 • bij de leerling zelf
 • in de omgeving

Klik hier voor de volledige tekst van het theoretisch deel bij het protocol Cognitief zwak functioneren.

Klik op een fase om te navigeren door het zorgcontinuüm.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Opbouw theoretisch deel
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten