IAC/OV4: Cognitief zwak functioneren

Hoe wordt de zorg uitgebouwd voor een leerling met een IAC-verslag? Voor leerlingen met een verstandelijke beperking is een OV4-verslag niet aan de orde.

In het kort

Binnen leerlingenbegeleiding vertrekt elke zorg voor een leerling steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering van de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. De school doet in de eerste plaats alle aanpassingen die nodig zijn voor de leerling. Wanneer blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn, stelt het CLB voor de leerling een IAC-verslag op.
Een IAC-verslag voor een leerling met een verstandelijke beperking maakt het mogelijk om de expertise vanuit leersteun of buitengewoon onderwijs in te zetten bij de studievoortgang van de leerling en op die manier de nodige zorg op maat voor de leerling te creëren.

Binnen het traject wordt gestreefd naar continuïteit in de zorg door het principe van gestapelde zorg toe te passen: voor zover nodig zetten de betrokken partners effectieve aanpassingen uit de andere fasen van het zorgcontinuüm voort en er wordt in overweging genomen of eventuele externe hulpverlening aanvullend kan zijn. Het opmaken van een IAC-verslag kan een schoolverandering inhouden. Door in te zetten op een warme overdracht bevorderen scholen het voortzetten van wat werkt voor de leerling.

Binnen een diverssensitieve leeromgeving streven alle betrokkenen ernaar om het aanbod in die mate te differentiëren dat ze kunnen inspelen op het potentieel en op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van elke leerling. Het doel is om leerlingen zoveel mogelijk samen met leeftijdsgenoten te laten participeren in een inclusieve schoolomgeving. Scholen voor zowel gewoon als buitengewoon onderwijs leveren systematisch inspanningen om een meer inclusieve leeromgeving te creëren. Dit doen ze binnen buitengewoon onderwijs door aandacht te geven aan een mogelijke (gedeeltelijke) terugkeer naar het gewoon onderwijs en binnen gewoon onderwijs door een faire afweging van de redelijkheid van aanpassingen.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Een OV4-verslag is niet aan de orde bij leerlingen met een verstandelijke beperking. Dit onderdeel wordt daarom niet uitgewerkt binnen dit protocol.

Klik hier om de volledige tekst te lezen over een IAC-verslag bij het protocol cognitief zwak functioneren.

Aan de slag

Leer bij

  • website: potentialtoteach.be
  • Doe een beroep op je pedagogische begeleidingsdienst om je hierin te versterken

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten