Prodia-vormingen

Wil je zelf een vorming volgen of wil je met je centrum stappen zetten?
Indien je zelf een vorming wil volgen, ben je op deze pagina zeker op de juiste plek.
Wens je als centrum verdere stappen te zetten, dan raden we je aan om ook een een kijkje te nemen op de pagina van Professionalisering CLB's en op de pagina van Professionaliseringsinitatief
 
Ons online aanbod aan vormingsmomenten:
Volgende netoverstijgende vormingen staan op de planning van Prodia (schooljaar 2023 - 2024):
  • HGW-ontmoetingsdag:
    • 14/9/2023: workshop over het vernieuwde Algemeen Diagnostisch Protocol en het Prodia-model
  • Intervisies & Workshops:
    • ​8/2/2024
    • 20/2/2024
    • 29/2/2024

Tip: Denk eraan dat een vorming best niet op zichzelf staat. Het past best binnen je eigen ontwikkelingsplan of een centrumontwikkelingsplan.