Fase 3 - Individueel Aangepast Curriculum

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren dan wat zijn school kan bieden?

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben langdurige en belangrijke problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen (gemeenschappelijk curriculum = leerdoelen; wat de leerling moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen).

Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de school en/of klas.
Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen (zie M-decreet).

Het CLB-team, de leerling, zijn ouders en de school kunnen dan beslissen om een ‘verslag’ op te maken. Het opmaken van een ‘verslag’ houdt geen automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.

Scenario’s voor leerlingen met verslag:

Ouders en leerling kiezen voor:

  • IAC in huidige school voor gewoon onderwijs, mits akkoord school
  • GC of IAC in nieuwe school voor gewoon onderwijs, inschrijving onder ontbindende voorwaarde
  • Stap naar school voor buitengewoon onderwijs (volgens type/ opleidingsvorm verslag)

Binnen het individueel aangepast curriculum wordt er steeds nagegaan of een terugkeer naar het gemeenschappelijk curriculum mogelijk is.

Een individueel aangepast curriculum (IAC) wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld en hij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen (Bron: Klasse, M-decreet: 17 moeilijke woorden).

 

Individueel aangepast curriculum in de protocollen

Individueel Aangepast Curriculum komt niet aan bod in de andere specifieke diagnostische protocollen. Hiervoor verwijzen we naar het Algemeen Diagnostisch Protocol.