Fase 1 - Verhoogde zorg

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om over te stappen naar verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht hoe de leerling op school extra zorg kan krijgen.

Doel

Maatregelen bieden aan leerlingen bij wie ongerustheid over leerontwikkeling ontstaat zodat de gestelde leerdoelen toch bereikt kunnen worden.

Actoren

De school in samenwerking met leerling en ouders, eventueel met ondersteuning van PBD en CLB als coach.

Zorgoverleg

De leden van het zorgteam komen op regelmatige basis samen en houden een brede kijk op het functioneren van de leerling.
Ouders en leerling worden betrokken en krijgen inspraak om een goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen mogelijk te maken.

Het zorgteam onderneemt volgende acties:

Bij een stagnerende of negatieve evolutie informeert de school het CLB. Deze aanmelding kan de start zijn van Fase 2

Verhoogde zorg in de protocollen