Historiek

Start project:

De verschillende onderwijskoepels en CLB-centrumnetten startten in het schooljaar 2007-2008 een project om diagnostische protocollen binnen onderwijs te ontwikkelen. De Vlaamse overheid ondersteunt dit door mensen vrij te stellen.

Publicaties

 • Schooljaar 2009-2010
  • Protocol Diagnostiek bij lees- en spellingproblemen en vermoeden van dyslexie
  • Algemeen deel Protocollering van Diagnostiek in leerlingenbegeleiding
 • Schooljaar 2010 – 2011
  • Protocol Diagnostiek bij rekenproblemen en vermoeden van dyscalculie
  • Protocol Diagnostiek bij vermoeden van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking
 • Schooljaar 2011 – 2012
  • Protocol Diagnostiek bij vermoeden van hoogbegaafdheid
 • Schooljaar 2012 – 2013
  • Protocol Diagnostiek bij vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling en/of vermoeden van een motorische ontwikkelingsstoornis
 • Schooljaar 2013-2014
  • Protocol Diagnostiek bij problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling
  • Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis
 • Schooljaar 2014-2015
  • Algemeen Diagnostisch Protocol: een vernieuwde versie van het Algemeen deel
 • Schooljaar 2015-2016
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie
  • Aanvulling Protocollen: Diagnostiek in het M-decreet
 • ​Schooljaar 2016-2017
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol wiskundeproblemen en dyscalculie
 • Schooljaar 2018-2019
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol Cognitief sterk functioneren
 • Schooljaar 2019-2020
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol Cognitief zwak functioneren