Mindset (Cognitief functioneren)

PowerPoint (mét audio):
PowerPoint Mindset

Links:
Bijlage Mindset
Fixed versus growth mindset (Video Sprout Schools)
Brede basiszorg - Fase 0 Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren
Verhoogde zorg - Fase 1 Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren 
Uitbreiding van zorg - Fase 2 Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren 
Bijlage Effectief onderwijs
Bijlage Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren
Bijlagen Mogelijke maatregelen bij Cognitief sterk functioneren en bij Cognitief zwak functioneren 

Zelftests Mindset: quiz of vragenlijst
Platform mindset: artikels en downloads zoals
 
Video: