ZorgcontinuümHet zorgcontinuüm geeft handvatten aan scholen om zorg voor leerlingen kwaliteitsvol uit te bouwen. Het is bedoeld ter ondersteuning en inspiratie.

De school is verantwoordelijk voor de invulling van Fase 0 en Fase 1. De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het CLB kunnen hierbij ondersteuning bieden. Het CLB neemt bij het HGD- traject in Fase 2 de regie op in nauwe samenwerking met leerling, ouders en school.

Het Algemeen Diagnostisch Protocol beschrijft hoe het zorgcontinuüm vorm kan krijgen in de praktijk. De beslisboom leid je doorheen de verschillende fasen.