Toolkit Wiskunde

In de toolkit vind je praktisch materiaal om met het Protocol Wiskunde aan de slag te gaan. Alle materiaal uit de toolkit is ook te vinden in de materialendatabank waarin je breder kan zoeken.

Schema's en afbeeldingen

Presentatie

Lectuur

Leeswijzers

Leidraden