Toolkit Cognitief sterk functioneren

In de toolkit vind je praktisch materiaal om met het protocol Cognitief sterk functioneren aan de slag te gaan. Alle materiaal uit de toolkit is ook te vinden in de materialendatabank waarin je breder kan zoeken.

Checklists en leidraden

Lectuur

 • Prodiabrief: Hoogbegaafdheid maakt plaats voor Cognitief sterk functioneren 
 • Zie website Caleidoscoop:
  • Vervoort, E. (2019). Cognitief sterk functioneren: ruimer dan je denkt! Caleidoscoop, 31(4), 34-46.
  • Lavrijsen, J. & Verschueren, K. (2019). Begaafde jongeren, moeilijke gevallen? Eerste resultaten van de TALENT-studie. Caleidoscoop, 31(4), 26-33.
  • Briers, V., Koenen, A.-K., & Van Craenenbroeck, R. (2018). Kort & Krachtig. Van WISC-III-NL naar WISC-V-NL: spiekbriefje voor de afname. Caleidoscoop, 30(3), 37-39.
  • Rauws, G. & Geerinck, K. (2016). Van IQ-cijfers naar handelen. Het HGD-traject en cognitieve psychologie als kapstok. Caleidoscoop, 28(3), 12-21.

Links

 • CHC-platform: een virtuele ruimte waarop informatie verschijnt rond het CHC-model en de implementatie ervan in Vlaanderen.