Kennisclips

Hier vind je de kennisclips in video- en PowerPoint-format. Zowel video als powerpoint zijn voorzien van begeleidende audiofragmenten. De links die in de videopresentaties weergegeven worden, zijn in de rechterkolom aanklikbaar. In de PowerPointpresentaties kan je rechtstreeks op de links klikken.

Video Inhoud
Introductie tot ICF-CY

Deze e-module werd uitgewerkt door het Prodia-team.

Gebruiksaanwijzing bij deze module:
Je kan de module doorbladeren met de pijltjes  
Er is een inhoudstafel   om sneller terug te keren naar een vorige pagina of om vooruit te kijken naar een volgend onderdeel. 
Een afbeelding vergroten doe je door erop te klikken. 
Je zal soms blauwe woorden tegenkomen, zoals Deze layout geeft aan dat voor deze term een definitie te voorschijn komt wanneer je er met de cursor over beweegt. Deze definities kan je ook steeds raadplegen via de woordenlijst 
Tip: Open de e-module in een nieuw venster en zet je scherm indien nodig op maximale grootte .

 
Oefenmodule Fase 0 en 1 bij de protocollen cognitief functioneren

Deze oefenmodule werd uitgewerkt door het Prodia-team.

Gebruiksaanwijzing bij deze module:
Je kan de module doorbladeren met de pijltjes 
Er is ook een inhoudstafel om sneller terug te keren naar een vorige pagina of om vooruit te kijken naar een volgend onderdeel.
 
Tip: Open de e-module in een ander venster en zet je scherm op maximale grootte.

 
Navigeren door 'Aan de slag'

Alle materialen in één materialendatabank
In onderstaande video leggen wij jou uit hoe je gemakkelijk kan zoeken in de materialendatabank:

 

Teamtool HGD-traject
Wil je verder groeien in Prodia beter gebruiken binnen Fase 2? Neem dan eens een kijkje op de teamtoolpagina. Je kan deze ook rechstreeks bereiken via de bovenbalk onder 'Aan de slag'.

Inspiratietool onderwijsbehoeften
De inspiratietool helpt jou verder op weg om doelen te kiezen voor een leerling en die te vertalen in onderwijsbehoeften. Je vindt de inspiratietool via de bovenbalk onder 'Aan de slag' of rechtstreeks via deze link.

Kennisclips
Op deze pagina vind je kennisclips in video- en PowerPoint-format over de verschillende protocollen. De kennisclips zijn ook te downloaden via de materialendatabank, kies hiervoor bij 'Type materiaal' voor de filter 'Presentatie'.

 

 

 
 

 

Kennisclip Navigeren door de Prodia-site

In deze korte kennnisclip tonen we je de weg in onze site...

Bewegingstussendoortje

Bekijk de video.

Faire diagnostiek van adaptief gedrag

PowerPoint (mét audio):

Links:

Bijlage Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Algemeen Diagnostisch Protocol Denkkaders - Faire diagnostiek
Uitbreiding van zorg – Fase 2 Cognitief zwak functioneren
Bijlage Operationalisering criterium adaptief gedrag
Bijlage Klinisch oordeel bij intellectueel en/of adaptief zwak functioneren
Theoretisch deel Cognitief zwak functioneren
Gentse Acculturatieschaal (Universiteit Gent)
Cultural Formulation Interview (DSM-5)
Het Culturele Interview (Pharos)
Fairness matrijs (COTAN)

Faire diagnostiek van cognitief functioneren

PowerPoint (mét audio):

Links:

Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Bijlage Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Algemeen Diagnostisch Protocol Denkkaders - Faire diagnostiek
Uitbreiding van zorg - Fase 2 Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren
Theoretisch deel Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren
Gentse Acculturatieschaal (Universiteit Gent)
Cultural Formulation Interview (DSM-5)
Het Culturele Interview (Pharos)
Protocol Spraak&Taal - Bijlage Checklist signalen bij meertalige leerlingen
Anamnese Meertalige Kinderen (SIG)
Anamnese Meertaligheid (Simea)
Bijlage Mindset
Bijlage Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren
Bijlage Cognitief ontwikkelingstheorieën
Bijlage Het CHC-model
CHC bij meertalige kinderen. Infobundel met casusmateriaal (PDC – Thomas More)
Bepalen van een Niet-Talige Index (PDC - Thomas More en CAPvzw)
Toetsstenen faire diagnostiek (VCLB Service)
Diagnostiek van cognitieve vaardigheden. Een toepassing bij een Syrisch vluchtelingenmeisje (Caleidoscoop)

Categoriale classificatie Cognitief zwak functioneren

PowerPoint (mét audio):

Links:

Tabel Onderzoeksfase Cognitief zwak functioneren
Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief zwak functioneren 
Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Bijlage Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Algemeen Diagnostisch Protocol Denkkaders - Faire diagnostiek
Bijlage Het CHC-model
Bijlage Bepaling IQCHC bij leerlingen met (vermoeden van) een bijkomende problematiek
Bijlage Operationalisering criterium adaptief gedrag
www.aaidd.org
www.dsm-5.nl 

 

CHC-model Cognitief functioneren

PowerPoint (mét audio):

Links:

Bijlage Cognitieve ontwikkelingstheorieën
Bijlage Het CHC-model
Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Bijlage Bepaling IQCHC bij leerlingen met (vermoeden van) een bijkomende problematiek
Tabel Onderzoeksfase Cognitief zwak functioneren en Cognitief sterk functioneren
Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief zwak functioneren en Cognitief sterk functioneren 
CHC-platform  (PDC – Thomas More)
Sjablonen verslaggeving (Netoverstijgende Werkgroep Diagnostische instrumenten)
De I van IQ. IQ for “slimmies”. (Caleidoscoop)
Van IQ-cijfers naar handelen. Het HGD-traject en cognitieve psychologie als kapstok. (Caleidoscoop)

 

Cognitief functioneren

PowerPoint (mét audio):

PowerPoint Cognitief functioneren

Links:
Bijlage Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren

Pagina's