Kennisclips

Hier vind je de kennisclips in video- en PowerPoint-format. Zowel video als powerpoint zijn voorzien van begeleidende audiofragmenten. De links die in de videopresentaties weergegeven worden, zijn in de rechterkolom aanklikbaar. In de PowerPointpresentaties kan je rechtstreeks op de links klikken.

Video Inhoud
Navigeren door 'Aan de slag'

Leer werken met onze materialendatabank, inspiratietool, teamtool en kennisclips.

Kennisclip Navigeren door de Prodia-site

In deze korte kennnisclip tonen we je de weg in onze site...

Bewegingstussendoortje

Bekijk de video.

Faire diagnostiek van adaptief gedrag

PowerPoint (mét audio):

Links:

Bijlage Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Algemeen Diagnostisch Protocol Denkkaders - Faire diagnostiek
Uitbreiding van zorg – Fase 2 Cognitief zwak functioneren
Bijlage Operationalisering criterium adaptief gedrag
Bijlage Klinisch oordeel bij intellectueel en/of adaptief zwak functioneren
Theoretisch deel Cognitief zwak functioneren
Gentse Acculturatieschaal (Universiteit Gent)
Cultural Formulation Interview (DSM-5)
Het Culturele Interview (Pharos)
Fairness matrijs (COTAN)

Faire diagnostiek van cognitief functioneren

PowerPoint (mét audio):

Links:

Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Bijlage Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Algemeen Diagnostisch Protocol Denkkaders - Faire diagnostiek
Uitbreiding van zorg - Fase 2 Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren
Theoretisch deel Cognitief sterk functioneren en Cognitief zwak functioneren
Gentse Acculturatieschaal (Universiteit Gent)
Cultural Formulation Interview (DSM-5)
Het Culturele Interview (Pharos)
Protocol Spraak&Taal - Bijlage Checklist signalen bij meertalige leerlingen
Anamnese Meertalige Kinderen (SIG)
Anamnese Meertaligheid (Simea)
Bijlage Mindset
Bijlage Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren
Bijlage Cognitief ontwikkelingstheorieën
Bijlage Het CHC-model
CHC bij meertalige kinderen. Infobundel met casusmateriaal (PDC – Thomas More)
Bepalen van een Niet-Talige Index (PDC - Thomas More en CAPvzw)
Toetsstenen faire diagnostiek (VCLB Service)
Diagnostiek van cognitieve vaardigheden. Een toepassing bij een Syrisch vluchtelingenmeisje (Caleidoscoop)

Categoriale classificatie Cognitief zwak functioneren

PowerPoint (mét audio):

Links:

Tabel Onderzoeksfase Cognitief zwak functioneren
Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief zwak functioneren 
Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Bijlage Faire diagnostiek van adaptief gedrag
Algemeen Diagnostisch Protocol Denkkaders - Faire diagnostiek
Bijlage Het CHC-model
Bijlage Bepaling IQCHC bij leerlingen met (vermoeden van) een bijkomende problematiek
Bijlage Operationalisering criterium adaptief gedrag
www.aaidd.org
www.dsm-5.nl 

 

CHC-model Cognitief functioneren

PowerPoint (mét audio):

Links:

Bijlage Cognitieve ontwikkelingstheorieën
Bijlage Het CHC-model
Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren
Bijlage Bepaling IQCHC bij leerlingen met (vermoeden van) een bijkomende problematiek
Tabel Onderzoeksfase Cognitief zwak functioneren en Cognitief sterk functioneren
Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief zwak functioneren en Cognitief sterk functioneren 
CHC-platform  (PDC – Thomas More)
Sjablonen verslaggeving (Netoverstijgende Werkgroep Diagnostische instrumenten)
De I van IQ. IQ for “slimmies”. (Caleidoscoop)
Van IQ-cijfers naar handelen. Het HGD-traject en cognitieve psychologie als kapstok. (Caleidoscoop)

 

Cognitief functioneren

PowerPoint (mét audio):

PowerPoint Cognitief functioneren

Links:
Bijlage Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren

Werkmodel Cognitief sterk functioneren

PowerPoint (mét audio):
PowerPoint Werkmodel Cognitief sterk functioneren

Links:
Bijlage Geïntegreerd werkmodel Cognitief Sterk Functioneren
Uitbreiding van zorg - Fase 2 Cognitief sterk functioneren
Teamtool HGD-traject

Dimensionele classificatie Cognitief zwak functioneren

PowerPoint (mét audio):

PowerPoint Dimensionele classificatie

Links:
Bijlage Multidimensioneel model van verstandelijke beperking volgens het AAIDD-model
Bijlage Het CHC-model
Bijlage Kwaliteit van leven bij personen met een verstandelijke beperking
Tabel Onderzoeksfase Cognitief zwak functioneren
Overzicht diagnostisch materiaal Cognitief zwak functioneren

Pagina's