Cognitief sterk functioneren

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Hoogbegaafdheid is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die extra cognitieve uitdagingen nodig hebben?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met cognitieve sterktes?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve ontwikkeling, cognitief sterke leerlingen, ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn?

 

Aan de slag