Algemeen Diagnostisch Protocol

Het Algemeen Diagnostisch Protocol (ADP) is een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext. Het vormt het raamwerk voor de verschillende Specifieke Diagnostische Protocollen.

Het ADP

  • gaat dieper in op de invulling van de belangrijkste opdrachten en afspraken, taakverdeling, aandachtspunten, … binnen CLB en onderwijs, zoals voorgeschreven in de onderwijswetgeving.
  • licht systematisch de verschillende fases van het zorgcontinuüm toe.
  • beschrijft de denkkaders en begrippen die aan de basis liggen van Prodia.
  • integreert het M-decreet, zowel op vlak van terminologie als binnen de fases van het zorgcontinuüm.

 

Denkkaders en begrippen

Volgende kaders lopen als een rode draad doorheen de protocollen:

 

Aanvullingen

 

Aan de slag