Motoriek

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Motoriek is onderverdeeld in vijf belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op motorisch vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op motorisch vlak?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met motorische problemen?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over motorische ontwikkeling, motorische problemen en stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn?

Het Individueel aangepast curriculum (Hoe kunnen leerlingen met een 'verslag' best geholpen worden?) komt niet aan bod in het protocol. Hiervoor verwijzen we door naar fase 3 van het Algemeen Diagnostisch Protocol.

 

Aanvullingen

 

Aan de slag