Brede basiszorg G&E
Verhoogde zorg G&E Uitbreiding van zorg G&E IAC/OV4 G&E

IAC/OV4 G&E

IAC/OV4 wordt niet uitgewerkt voor dit protocol. Hiervoor verwijzen we naar het ADP.