Zwakbegaafdheid & Verstandelijke Beperking

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Zwakbegaafdheid en Verstandelijke Beperking is onderverdeeld in zes belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op cognitief vlak op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op cognitief vlak?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met cognitieve problemen?
  • Individueel aangepast curriculum: Hoe kunnen leerlingen met een ‘verslag’ best geholpen worden?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over cognitieve ontwikkeling, cognitieve problemen en zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn?

 

Downloads

Aan de slag