Spraak & Taal

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Spraak en Taal is onderverdeeld in zes belangrijke delen:

  • Brede basiszorg: Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op vlak van taal en spraak op eigen tempo te ontwikkelen?
  • Verhoogde zorg: Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op vlak van taal en spraak?
  • Uitbreiding van zorg: Wanneer en hoe loopt een CLB een handelingsgericht diagnostisch traject bij een leerling met taal en/of spraakproblemen?
  • Individueel aangepast curriculum: Hoe kunnen leerlingen met een ‘verslag’ best geholpen worden?
  • Theoretisch deel: Uit welke theoretische achtergrond over de taal- en spraakontwikkeling, taal- en spraakproblemen en -stoornissen kan ik putten om zorg te bieden aan leerlingen?
  • Bijlagen: Welke concrete tools of bijkomende informatie kunnen handig zijn?

 

Downloads

Aan de slag