Prodia-team en stuurgroep

Het Prodia-team realiseert de doelstellingen van het project.
De stuurgroep vertegenwoordigt de overheid, de verschillende onderwijskoepels en –netten en de CLB-centrumnetten.
Ze bewaakt de doelstellingen en de planning door middel van regelmatige feedback en overleg met het Prodia-team.

Samenstelling Prodia-team

 • deeltijds gedetacheerde CLB-medewerkers
 • multidisciplinair en netoverstijgend

Huidige leden

 • Lies Verlinde (VCLB, coördinatie ontwikkeling)
 • Sarah Schaubroeck (GO!, coördinatie implementatie)
 • Filip Bally (POC OVSG POV)
 • Karlein Debaene (VCLB)
 • Erik Vanherck (VCLB)
 • Ann Van Rompaey (VCLB)
 • Noortje Vervoort (VCLB)

Voormalige actieve leden

 • Veerle Breugelmans (VCLB)
 • Edgard Cocquet (POC OVSG POV)
 • Eva Coolen (VCLB)
 • Katia De Coussemaker (CLB GO!)
 • Geert Decraemer (CLB GO!)
 • Moniek De Keyser (VCLB)
 • Steven De Laet (VCLB)
 • Brenda Deschacht (VSKO)
 • Christoph De Smedt (VSKO)
 • Mia Fabry (POC-GO!)
 • Marij Gielen (VCLB)
 • Ari Gozin (intern GON-coördinator type 6, VVKBuO)
 • Stefan Potums (PBD OVSG)
 • Erik Verhelst (VSKO)
 • Hilde Werrebrouck (VCLB)
 • Lieve Willems (pedagogisch adviseur VCLB)

Samenstelling stuurgroep

 • vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en -netten,
 • de pedagogische begeleidingsdiensten,
 • de CLB-centrumnetten,
 • het departement Onderwijs en Vorming

Leden stuurgroep

 • Stefaan Jonniaux (projectverantwoordelijke)
 • Lies Verlinde (projectmedewerker, coördinatie ontwikkeling)
 • Sarah Schaubroeck (projectmedewerker, coördinatie implementatie)
 • Jan Decuypere (PBD GO!)
 • Mart Nuyts (PBD CLB GO!)
 • Walentina Cools (PBD CLB)
 • Steven De Laet (PBD OVSG)
 • Stefan Grielens (VCLB)
 • André Verdegem (VCLB)
 • Joost Laeremans (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • Theo Mardulier (departement Onderwijs en Vorming)
 • Ruth Dufromont (departement Onderwijs en Vorming)